První PC program pro kovovýroby zaměřený na minimalizaci výrobních nákladů.

Program TPV-13 je vypracovaný v tabulkovém procesoru EXCEL.

 

Je určený pro živnostníky bez zaměstnanců i pro firmy s desítkami pracovníků.

 

 

ZAKÁZKA | PODKLADY | ŘÍZENÍ VÝROBY | VYHODNOCENÍ

 

Výhody programu

Každá zakázka je uložená ve vlastním souboru nazvaném shodně s označením zakázky. Všechny soubory programu a zakázek jsou uloženy v jediné společné složce. Pracovat je možné na flesh discích bez ukládání programu na počítač. Například flešky nazvané Formy, Nadobytlak, Haly, a podobně. Program obsluhují makra spouštěná kliknutím myši na příslušné tlačítko. Makro "Aktualizace zakázky" vypočte z dat kusovníku normohodiny, četnosti a ceny ještě potřebných jakých plechů, tyčí, kooperací a dm2  povrchů. Výsledky zapíše do kalkulace zakázky a do seznamů potřeb pro všechny rozpracované zakázky. Jako zakázku můžeme zpracovat každou konstrukční sestavu a výrobní zakázky z nich pomocí maker skládat. Vzniká tak stavebnice kusovníků, subvýrobků. Práce s programem a příprava dat zakázek jsou rutinní činnosti vhodné pro operátorku.

Makro Aktualizace

Výhodnost programového zajištění nejlépe dokladuje makro Aktualizace. Kliknutím myši na tlačítko program:

  1. Sestaví tisk kusovníku zakázky.
  2. Aktualizuje záznam o zakázce v seznamu veškerých kdy v programu zpracovaných zakázek.
  3. Aktualizuje záznam v seznamu rozpra-covaných zakázek (data důležitá pro řízení výroby).
  4. Aktualizuje seznam dosud nezajištěných nakupovaných položek (jsou označeny v kusovníku každé zakázky) pro všechny rozpracované zakázky. Makra v seznamu vypisují nejrůznější souhrny dat.
  5. Sestaví tisk výdejek pro položky z bodu 4. Výdejky obsahují předpisy dělení materiálů (převzaté z kusovníků) a veškerá data pro samostatný oběh výdejek i u externích dodavatelů.
  6. Aktualizuje seznam kooperací všech rozpracovaných zakázek. Makra v seznamu vypisují souhrny za zakázky, technologie a dodavatele.
  7. Aktualizuje list Kal (úvodní list s popisem a kalkulací zakázky) a list Tisk s informacemi o zakázce určený pro rychlý přehled a pro „papírovou“ archivaci.
  8. U ukončených zakázek (v listu Kal je zapsané datum ukončení) záznamy bodů 3 až 6 vymaže. Když datum ukončení zakázky vymažeme, pak se body body 3 až 7 provedou.

 O PROGRAMU | ZAKÁZKA | VÝROBNÍ PODKLADY | ŘÍZENÍ VÝROBY | VYHODNOCENÍ ZAKÁZKY